Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2018 m. I ketv. 2018 m. II ketv. 2018 m. III ketv. 2018 m. IV ketv. 2018 m.
Pareigų pavadinimai Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU
Direktorius 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 *
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Bibliotekos vedėjas 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 *
Raštinės vedėjas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Mokytojas 5 1.91 1052.5 4 1.61 1062.61 6 2.68 1028.65 12 5.4 977.2 7 2.9 1030.24
Kvalifikuotas mokytojas 7 2.52 953.99 7 2.68 985.78 4 1.67 659.18 6 2.29 866.31
Vyresnysis mokytojas 11 4.83 1042.89 10 4.64 1043.93 7 4.41 1035.36 7 5.6 977.29 9 4.87 1024.87
Mokytojas metodininkas 12 8.04 1105.05 12 8.04 1105.05 13 8.74 1095.9 13 9.45 1091.75 12 8.57 1099.44
Mokytojas ekspertas 10 6.31 1265.29 9 6.15 1264.96 9 6.47 1245.66 8 7.1 1207.06 9 6.51 1245.74
IT priežiūros specialistas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Buhalteris-kasininkas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Bendrabučio gyventojų kuratorius 2 1.5 400.00 2 1.5 400.00 2 1.5 400.00 2 1.5 400.00 2 1.5 400.00
Administratorius 2 2 424.00 2 2 424.00 2 2 424.00 2 2 424.00 2 2 424.00
Laborantas 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 *
Ūkio darbininkas 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 *
Valytojas 3 2.5 400.00 3 2.5 400.00 3 2.5 400.00 3 2.5 400.00 3 2.5 400.00

Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

* – Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480, be darbuotojo sutikimo, jo darbo užmokestis neskelbiamas.