Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

Pareigų pavadinimai Darbuotojų/etatų skaičius 2017 m. IV ketv. Darbuotojų/etatų skaičius 2017 m.
Direktorius 1/1 * 1/1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1/0,75 * 1/0,75 *
Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas 1/0,75 * 1/0,75 *
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1/1 * 1/1 *
Vyriausiasis buhalteris 1/1 * 1/1 *
Psichologas 1/0,5 * 1/0,5 *
Profesijos patarėjas 1/0,5 * 1/0,5 *
Bibliotekos vedėjas 1/0,75 * 1/0,75 *
Raštinės vedėjas 1/1 * 1/1 *
Mokytojas 42/24 1165,94 40/23 1108,3
Buhalteris-kasininkas 1/1 * 1/1 *
Auklėtojas 2/1,5 380,00 2/1,5 380,00
Administratorius 2/2 395,42 2/2 395,0875
Laborantas 1/0,75 * 1/0,75 *
Ūkio darbininkas 1/0,5 * 1/0,5 *
Valytojas 3/2,5 380,00 3/2,5 380,00

Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

* – Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480, be darbuotojo sutikimo, jo darbo užmokestis neskelbiamas.