KTU gimnazijos modernizavimo projektas

Kauno technologijos universiteto gimnazijos modernizavimo projekto tikslas – didinti mokyklos veiklų efektyvumą bei kurti kūrybiškumą skatinančią ugdymo aplinką, mokyklos mokymosi ir kūrybinių erdvių modernizavimas. Kauno technologijos universiteto gimnazijoje mokosi motyvuoti ir gabūs mokiniai iš visos Lietuvos, dalyvaujantys olimpiadose Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Projekto metu bus atnaujintos mokomųjų dalykų klasės: atnaujinta gamtos mokslų laboratorija, užsienio kalbų kabinetas ir kitos mokymosi erdvės, nupirkti baldai ir įranga.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR, 09.1.3-CPVA-K-723-02-0019.

Projekto įgyvendinimui skiriama 324 127,00 eurų suma.