Ketvirtasis projekto “Homo Economicus” susitikimas Belgijoje

EK-Mokymosi visa gyvenima programa
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

belgija1

Atlikę projekto namų darbą, išvykome į ketvirtąjį susitikimą, kuris vyko Belgijoje. Programa Belgijoje susidėjo iš dviejų dalių. Pirmoji: projekto namų darbo pristatymas ir žodyno sudarymas bei mokymasis maketuoti . Antroji dalis buvo pažintinė: susipažinome su Gento miestu, jo istorine praeitimi, architektūros paminklais. Taip pat vykome aplankyti Belgijos sostinės Briuselio, kur turėjome ekskursiją po senamiestį su gidu.

Belgai mus supažindino su liūdnais istoriniais faktais pagarsėjusiu miesteliu Ypres, kuriame vyko žiaurūs mūšiai Pirmojo psaulinio karo metu. Tai puikus pavyzdys kaip turėtų būti gerbiamas ir įamžintas žuvusiųjų už savo kraštą atminimas.

belgija2

belgija3

Visų pirma mane, Kaunietį, Belgija iškart nustebino savo keliais, kuriuose per visą praleistą laiką nepastebėjome nei vienos duobės, taip pat architektūra, kuri buvo labai įvairi, bei žmonėmis, kurie buvo labai geranoriški, tolerantiški ir supratingi. Verta paminėti, kad teko gyventi egzotiškomis sąlygomis – ekologiškame laive, kuriame, deja, gaudavome labai kuklius pusryčius, jei mūsų nepamiršdavo.

belgija4

Visų svarbiausia, kad susipažinau su bendraamžiais iš užsienio, su kuriais palaikau ryšį ir dabar bei gavau progą praktiškai pavartoti anglų kalbą. Manau, kad projektai, kaip šis,labai naudingi mūsų gimnazistams, ypač svajojantiems studijuoti užsienyje.