Priėmimas į II -ąją gimnazijos klasę

  1. Į Gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (esant laisvoms vietoms) kviečiami respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos olimpiadų ir Kauno technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, prof. Kazimiero Baršausko, dr. Juozo Petro Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų prizininkai.
  2. Likus laisvoms vietoms, mokytis kviečiami mokiniai, prieš metus dalyvavę atrankiniuose Gimnazijos testuose ir konkursinėje eilėje buvę ne žemiau nei penktoje vietoje už paskutinio priimtojo.