Priėmimas į II -ąją gimnazijos klasę

  1. Į Gimnaziją mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (esant laisvoms vietoms) kviečiami respublikinių matematikos, fizikos, chemijos, biologijos ir informatikos olimpiadų ir Kauno technologijos universiteto organizuojamų respublikinių prof. Jono Matulionio, prof. Kazimiero Baršausko, dr. J. P. Kazicko ir akademiko Jono Janickio konkursų prizininkai.
  2. Likus laisvoms vietoms, mokytis kviečiami mokiniai, prieš metus dalyvavę atrankiniuose Gimnazijos testuose ir konkursinėje eilėje likę ne didesniu kaip penktu numeriu už paskutinio priimtojo.
  3. Gimnazija į laisvas vietas priimamų mokinių sąrašą skelbia Gimnazijos tinklalapyje. Gimnazijos direktoriaus nustatytą dieną mokiniai ir jų tėvai (globėjai) privalo atvykti pasirašyti mokymo(si) sutarties.