Ugdymo procesas

2017-2018 mokslo metų ugdymo proceso organizavimas:

Pastabos:
* gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas perkeliamos į kitas dienas, kurios paskiriamos direktoriaus įsakymu;
** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;
*** gimnazijų IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.


2017-2018 mokslo metų KTUG posėdžiai ir tėvų dienos


Pamokų laikas:

  1. 8:00 –  8:45
  2. 8:55 –  9:40
  3. 9:50 – 10:35
  4. 10:45 – 11:30
  5. 12:00 – 12:45
  6. 12:55 – 13:40
  7. 13:50 – 14:35
  8. 14:45 – 15:30