2018 – 2019 m.m. ugdymo proceso organizavimas

 

I – III klasės IV klasės
Mokslo metų pradžia / Ugdymo proceso pradžia 09-03
Pusmečių trukmė 1 -asis 09-01 – 01-25
2 -asis 01-26 – 06-21
2 -asis 01-26 – 05-24
Rudens atostogos 10-29 – 11-02
Žiemos (Kalėdų) atostogos 12-27 – 01-02
Žiemos atostogos 02-18 – 02-22
Pavasario (Velykų) atostogos 04-23 – 04-26*
Ugdymo proceso pabaiga 06-21 05-24
Ugdymo proceso trukmė 185 dienos 165 dienos
Vasaros atostogos 06-25 – 08-31** 05-28 – 08-31***
Švenčių dienos (nesutampančios su savaitgaliais) 2018 m. lapkričio 1 d. (Visų Šventųjų diena)
2018 m. gruodžio 24, (Kūčių diena)
2018 m. 25, 26 dienos (Kalėdų dienos)
2019 m sausio 1 d. (Naujųjų metų diena)
2019 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena)
2019 m. balandžio 22 d. (Velykų diena)
2019 m. gegužės 1 d. (Tarptautinė darbo diena)

Pastabos:
* gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas perkeliamos į kitas dienas, kurios paskiriamos direktoriaus įsakymu;
** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;
*** gimnazijų IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.


Pamokų laikas:

  1. 8:30 –  9:15
  2. 9:25 –  10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:15 – 12:00
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:20 – 15:05
  8. 15:15 – 16:00
  9. 16:05 – 16:50