Ugdymo procesas

2018-2019 mokslo metų ugdymo proceso organizavimas:

Pastabos:
* gimnazijos IV klasių mokiniams atostogų dienos, per kurias jie laiko kalbų įskaitas perkeliamos į kitas dienas, kurios paskiriamos direktoriaus įsakymu;
** gimnazijos II klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku;
*** gimnazijų IV klasių mokiniams į atostogų laiką neįskaitomos dienos, kai jie laiko kalbų įskaitas arba brandos egzaminus švietimo ir mokslo ministro nustatytu laiku.


Pamokų laikas:

  1. 8:30 –  9:15
  2. 9:25 –  10:10
  3. 10:20 – 11:05
  4. 11:15 – 12:00
  5. 12:30 – 13:15
  6. 13:25 – 14:10
  7. 14:20 – 15:05
  8. 15:15 – 16:00