Mokytojai

 

Dalykas Mokytoja(s) Kvalifikacinė kategorija / mokslo laipsnis El. paštas
Lietuvių kalba Rūta Kulikauskaitė mokytoja metodininkė ruta.kulikauskaite@ktug.lt
Rima Monika Lukaševičienė mokytoja metodininkė rima.lukaseviciene@ktug.lt
Alma Lakavičienė vyresnioji mokytoja alma.lakaviciene@ktug.lt
Matematika Leonas Narkevičius mokytojas ekspertas / edukologijos magistras leonas.narkevicius@ktug.lt
Povilas Tvarijonas vyresnysis mokytojas, lektorius povilas.tvarijonas@ktu.lt
Milda Lukoševičienė vyresnioji mokytoja milda.lukoseviciene@ktug.lt
Alvydas Beinakaraitis mokytojas metodininkas alvydas.beinakaraitis@ktug.lt
Informatika Kristina Serapinaitė mokytoja metodininkė / edukologijos magistrė kristina.serapinaite@ktug.lt
Kęstutis Simonavičius mokytojas, lektorius kestutis.simonavicius@ktu.lt
Fizika Alvydas Jotautis mokytojas / technologijos mokslų (elektros ir elektronikos inžinerija) daktaras alvydas.jotautis@ktu.lt
Tomas Kivaras mokytojas ekspertas / fizikos magistras tomas.kivaras@ktug.lt
Vilius Dovydaitis mokytojas / fizikos magistras vilius.dovydaitis@ktug.lt
Chemija Birutė Maciulevičienė mokytoja ekspertė birute.maciuleviciene@ktug.lt
Edita Paluckienė mokytoja / chemijos mokslų daktarė edita.paluckiene@ktu.lt
Biologija Aldona Matiukienė mokytoja metodininkė aldona.matiukiene@ktug.lt
Audra Žemulaitienė mokytoja ekspertė audra.zemulaitiene@ktug.lt
Anglų kalba Jūratė Nakrošienė mokytoja ekspertė / edukologijos magistrė jurate.nakrosiene@ktug.lt
Neringa Požerienė mokytoja ekspertė / psichologijos magistrė neringa.pozeriene@ktug.lt
Vitalija Paurazienė mokytoja metodininkė vitalija.pauraziene@ktug.lt
Edita Jančauskienė mokytoja metodininkė / politikos mokslų magistrė edita.jancauskiene@ktug.lt
Rusų kalba Danguolė Jasukaitytė vyresnioji mokytoja danguole.jasukaityte@ktug.lt
Vokiečių kalba Janina Degutytė mokytoja metodininkė janina.degutyte@ktug.lt
Edita Kondrašovienė mokytoja metodininkė / vokiečių kalbos magistrė edita.kondrasoviene@ktug.lt
Prancūzų kalba Diana Suodienė mokytoja metodininkė / vadybos magistrė diana.suodiene@ktug.lt
Agnė Andriuškevičienė mokytoja / edukologijos magistrė agne.andriuskeviciene@ktug.lt
Istorija Jūratė Jarmalauskienė mokytoja ekspertė jurate.jarmalauskiene@ktug.lt
Rolandas Vytautas Lingys mokytojas / taikomosios istorijos magistras rolandas.lingys@ktug.lt
Geografija Neringa Sartanavičienė mokytoja metodininkė / gamtos mokslų magistrė neringa.sartanaviciene@ktug.lt
Kristina Zakarauskienė vyresnioji mokytoja kristina.zakarauskiene@ktug.lt
Dailė Violeta Židonytė mokytoja ekspertė / edukologijos magistrė violeta.zidonyte@ktug.lt
Meno pažinimas Daiva Sutkevičienė mokytoja metodininkė / menotyros magistrė daiva.sutkeviciene@ktug.lt
Muzika Arūnas Važinskis mokytojas metodininkas arunas.vazinskis@ktug.lt
Etika Asta Kraujūnienė vyresnioji mokytoja / filosofijos magistrė asta.kraujuniene@ktug.lt
Tikyba Sandra Martinkienė vyresnioji mokytoja / edukologijos magistrė sandra.martinkiene@ktug.lt
Ekonomika Kristijonas Bartoševičius mokytojas / ekonomikos mokslų magistras kristijonas.bartosevicius@ktug.lt
Kūno kultūra Margarita Ruzgienė mokytoja metodininkė (krepšinis) margarita.ruzgiene@ktug.lt
Gintaras Grigonis mokytojas (futbolas) gintaras.grigonis@ktu.lt
Audronė Jakupkienė mokytoja metodininkė (tinklinis) audrone.jakupkiene@ktu.lt
Vytautas Pliauga mokytojas / biomedicinos mokslų daktaras vytautas.pliauga@ktug.lt
Psichologė Nomeda Ausmanienė socialinių mokslų (psichologija) daktarė nomeda.ausmaniene@ktug.lt