Mokytojai

Dalykas Mokytoja (-s) Kvalifikacinė kategorija / mokslo laipsnis El. paštas

Lietuvių kalba Rūta Kulikauskaitė mokytoja metodininkė ruta.kulikauskaite@ktug.lt
Rima Monika Lukaševičienė mokytoja metodininkė rima.lukaseviciene@ktug.lt
Alma Lakavičienė mokytoja metodininkė alma.lakaviciene@ktug.lt

Matematika Aušra Beinakaraitienė mokytoja metodininkė ausra.beinakaraitiene@ktug.lt
Povilas Tvarijonas vyresnysis mokytojas, lektorius povilas.tvarijonas@ktug.lt
Milda Lukoševičienė mokytoja metodininkė milda.lukoseviciene@ktug.lt
Alvydas Beinakaraitis mokytojas metodininkas alvydas.beinakaraitis@ktug.lt

Informacinės technologijos Kristina Serapinaitė mokytoja metodininkė / edukologijos magistrė kristina.serapinaite@ktug.lt
Kęstutis Simonavičius mokytojas, lektorius kestutis.simonavicius@ktu.lt

Fizika Tomas Kivaras mokytojas ekspertas / fizikos magistras tomas.kivaras@ktug.lt
Darius Virbukas mokytojas / fizikos mokslų daktaras darius.virbukas@ktu.lt
Mantas Sriubas mokytojas / fizikos mokslų daktaras mantas.sriubas@ktu.lt

Chemija Birutė Maciulevičienė mokytoja ekspertė birute.maciuleviciene@ktug.lt
Edita Paluckienė mokytoja metodininkė / chemijos mokslų daktarė edita.paluckiene@ktu.lt

Biologija Mantas Palubinskas mokytojas / švietimo vadybos magistras mantas.palubinskas@ktug.lt
Ana Gliebė mokytoja metodininkė / biologijos magistrė ana.gliebe@ktug.lt

Anglų kalba Jūratė Nakrošienė mokytoja ekspertė / edukologijos magistrė jurate.nakrosiene@ktug.lt
Neringa Požėrienė mokytoja ekspertė / psichologijos magistrė neringa.pozeriene@ktug.lt
Vitalija Paurazienė mokytoja metodininkė vitalija.pauraziene@ktug.lt
Edita Jančauskienė mokytoja metodininkė / politikos mokslų magistrė edita.jancauskiene@ktug.lt

Vokiečių kalba Janina Degutytė mokytoja metodininkė janina.degutyte@ktug.lt
Edita Kondrašovienė mokytoja metodininkė / vokiečių kalbos magistrė edita.kondrasoviene@ktug.lt

Rusų kalba Danguolė Jasukaitytė vyresnioji mokytoja danguole.jasukaityte@ktug.lt

Prancūzų kalba Diana Suodienė mokytoja metodininkė / vadybos magistrė diana.suodiene@ktug.lt

Istorija Jūratė Jarmalauskienė mokytoja ekspertė jurate.jarmalauskiene@ktug.lt
Rolandas Vytautas Lingys mokytojas metodininkas / taikomosios istorijos magistras rolandas.lingys@ktug.lt

Ekonomika Inga Kublickienė mokytoja metodininkė / ekonomikos magistrė inga.kublickiene@ktug.lt

Geografija Akvilė Kamarauskaitė mokytoja metodininkė / bendrosios geografijos ir kraštotvarkos magistrė akvile.kamarauskaite@ktug.lt
Kristina Zakarauskienė vyresnioji mokytoja / geografijos magistrė kristina.zakarauskiene@ktug.lt

Dailė Violeta Židonytė mokytoja ekspertė / edukologijos magistrė violeta.zidonyte@ktug.lt

Meno pažinimas Daiva Sutkevičienė mokytoja metodininkė / menotyros magistrė daiva.sutkeviciene@ktug.lt

Muzika Arūnas Važinskis mokytojas metodininkas arunas.vazinskis@ktug.lt

Etika ir filosofija Asta Kraujūnienė vyresnioji mokytoja / filosofijos magistrė asta.kraujuniene@ktug.lt

Tikyba Sandra Martinkienė vyresnioji mokytoja / edukologijos magistrė sandra.martinkiene@ktug.lt

Fizinis ugdymas Linas Šimkus mokytojas (krepšinis) linas.simkus@ktu.lt
Gintaras Grigonis mokytojas (futbolas) gintaras.grigonis@ktu.lt
Audronė Jakupkienė mokytoja metodininkė (tinklinis) audrone.jakupkiene@ktu.lt