Papildomos paslaugos

Mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant už kasmetinį fiksuoto dydžio atlygį, Gimnazijos visuotinio dalininkų susirinkimo nustatytą vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 7 dalimi, teikiamas papildomų (klasės krepšelio lėšomis ir aplinkos išlaikymo lėšomis nefinansuojamų ar (ir) nepakankamai finansuojamų) paslaugų paketas siekiant užtikrinti išskirtinai aukštą Gimnazijos mokinių pasiekimų lygį. Šis papildomų paslaugų paketas suteikia galimybę:

  • • naudotis dokumentų apdorojimo ir informacinių komunikacinių technologijų infrastruktūra (ugdymui reikalingų dokumentų kopijavimas, spausdinimas, įrišimas, laminavimas ir kt.);
  • • naudotis lektorių, autorių, edukatorių ir kitomis prekėmis ir paslaugomis rengiantis miesto, šalies ir tarptautinėms olimpiadoms, konkursams, tarptautiniams užsienio kalbų egzaminams ir kitoms veikloms, kurios skirtos mokinių visuminio ugdymo užtikrinimui;
  • • naudotis užsakytu transportu vykti į edukacinius, kultūros ir sporto renginius, konkursus ir kt. Lietuvoje;
  • • apmokėti narystės ir (ar) dalyvavimo išlaidas, atstovaujant Gimnazijai debatų, kalbų, ekonomikos ir verslo, mokslo, kultūros ir kitų organizacijų veikloje;
  • • leisti Gimnazijos informacinius ir edukacinius leidinius;
  • • organizuoti masinius edukacinius renginius, projektus ir kt. Gimnazijos ir iš kitų organizacijų nuomojamose erdvėse.

Kauno technologijos universiteto gimnazijos mokesčio už papildomas paslaugas tvarkos aprašas