Administracija

Mūsų rekvizitai:
Kauno technologijos universiteto gimnazija
Įstaigos kodas: 190994836
Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas (žemėlapis)

Raštinė
Tel.: +37037451469
info@ktug.lt

Direktorius
Tomas Kivaras
Mob. tel.: +37067578188
tomas.kivaras@ktug.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (vidurinis ugdymas)
Edita Jančauskienė
Mob. tel.: +37066403612
edita.jancauskiene@ktug.lt

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui (pagrindinis ugdymas)
Diana Suodienė
Mob. tel.: +37067391902
diana.suodiene@ktug.lt

Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja
Daiva Sutkevičienė
Tel.: +37037451596
daiva.sutkeviciene@ktug.lt

Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas
Vaclovas Metrikis
Mob. tel.: +37065768802
vaclovas.metrikis@ktug.lt

Vyriausioji buhalterė
Rasa Rainienė
Tel.: +37037455072
Mob. tel.: +37069942156
rasa.rainiene@ktug.lt

Bibliotekos vedėja
Diana Suodienė
Darbo laikas: pirmadieniais 8:30 – 16:00, antradieniais ir ketvirtadieniais 10:00 – 16:00, trečiadieniais ir penktadieniais 8:30 – 15:00
Mob. tel.: +37067391902
biblioteka@ktug.lt

Komp. sistemų administratorius
Gintaras Smalinskas
Mob. tel.: +37065399145
gintaras.smalinskas@ktug.lt