Veiklos dokumentai

Kauno technologijos universiteto gimnazijos strategija 2021-2025

Finansinės ataskaitos

Veiklos ataskaitos

Darbuotojų tvarkos

Mokinių tvarkos

Darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis

2019 m. I ketv. 2019 m. II ketv. 2019 m. III ketv. 2019 m. IV ketv. 2018 m.
Pareigų pavadinimai Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU Darbuotojų skaičius Pareigybių skaičius Nustatyt. DU
Direktorius 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Neformaliojo švietimo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėjas 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 *
Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Vyriausiasis buhalteris 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Bibliotekos vedėjas 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 * 1 0.75 *
Raštinės vedėjas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Mokytojas 12 5.45 1273.81 12 5.42 1280.1 11 5.22 1259.98 12 5.45 1273.81 7 2.9 1030.24
Kvalifikuotas mokytojas 5 1.72 649.73
Vyresnysis mokytojas 7 5.6 1276.06 6 4.93 1283.43 6 4.63 1286.99 7 5.6 1276.02 9 4.87 1024.87
Mokytojas metodininkas 13 9.45 1425.45 13 9.45 1420.59 14 10.13 1400.74 13 9.45 1425.45 12 8.57 1099.44
Mokytojas ekspertas 8 7.1 1590.59 8 7.1 1597.88 8 7.13 1597.65 8 7.1 1590.59 9 6.51 1245.74
IT priežiūros specialistas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Buhalteris-kasininkas 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 * 1 1 *
Bendrabučio gyventojų kuratorius 2 1.5 555.00 2 1.5 555.00 2 1.5 555.00 2 1.5 555.00 2 1.5 400.00
Administratorius 2 2 570.90 2 2 570.90 2 2 570.90 2 2 570.90 2 2 424.00
Laborantas 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 *
Ūkio darbininkas 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 * 1 0.5 *
Valytojas 3 2.5 555.00 3 2.5 555.00 3 2.5 555.00 3 2.5 555.00 3 2.5 400.00

Darbo užmokestis pagal pareigybę neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio socialinio draudimo įmokų.

* – Vadovaujantis LRV 2003-04-18 nutarimu Nr. 480, be darbuotojo sutikimo, jo darbo užmokestis neskelbiamas.