Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų Gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Gimnazijos taryba veikia pagal Kauno technologijos universiteto gimnazijos įstatus.

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Milda Dambrauskienė milda.dambrauskiene@gmail.com

Gimnazijos tarybos nariai:

 • Mokinių tarybos atstovai:
  • Ąžuolas Merčaitis, 3A
  • Gabija Stankevičiūtė, 3B
  • Ridas Urbonavičius, 2A
 • Mokytojų tarybos atstovai:
  • Alvydas Beinakaraitis
  • Neringa Požėrienė
  • Kristina Serapinaitė
 • Tėvų tarybos atstovai:
  • Milda Dambrauskienė
  • Kristina Rimkienė
  • Kristina Ukvalbergienė