Gimnazijos taryba

Gimnazijos taryba yra aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir telkianti mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir kitų Gimnazijos bendruomenės narių atstovus svarbiausiems Gimnazijos veiklos sričių klausimams aptarti, kolegialiai nagrinėti ir spręsti.
Gimnazijos taryba veikia pagal Kauno technologijos universiteto gimnazijos įstatus.

Gimnazijos tarybos pirmininkė – Milda Dambrauskienė milda.dambrauskiene@gmail.com

Gimnazijos tarybos nariai:

 • Mokinių tarybos atstovai:
  • Austėja Lazaravičiūtė, 3C
  • Ugnė Miničiūtė, 3YNOT
  • Simas Paluckas, 3BENTLEY
 • Mokytojų tarybos atstovai:
  • Jūratė Jarmalauskienė
  • Jūratė Nakrošienė
  • Neringa Požėrienė
 • Tėvų tarybos atstovai:
  • Milda Dambrauskienė
  • Raimondas Griškus
  • Daiva Urbonienė