2020 – 2021 m.m. neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Mokytojas Savaitės diena, pamoka Vieta
1 Pasiruošimas biologijos egzaminui
Biologija plačiau 1 kl.
A. Žemulaitienė
 
I, 0 pamoka
IV, 0 pamoka
IV, 8 pamoka
I, 8 pamoka
Biologijos kab.
Biologijos kab.
1A klasė
1B klasė
2 Fizikos olimpiadinių uždavinių sprendimas 1 kl.
Fizikos olimpiadinių uždavinių sprendimas 1A, 1B ir 2 kl.
T. Kivaras II, 7 pamoka
I, 8 pamoka
1C klasė
1A klasė
3 Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas 1 kl.
Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas 1 kl.
Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas 2 kl.
Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas 2 kl.
B. Maciulevičienė I, 8 pamoka
III, 7 pamoka
IV, 8 pamoka
I, 7 pamoka
1A
1A
2C
2C
4 Programavimas 1 kl.
Programavimas 2-3 kl.
K. Serapinaitė II, 0 pamoka
II, 8-9 pamoka
IT kab.
IT kab.
5 Debatai anglų kalba 1 kl.
Debatai anglų kalba 2 kl.
Debatai anglų kalba 3-4 kl.
E. Jančauskienė I, 8 pamoka
II, 8 pamoka
IV, 9 pamoka
1A klasė
2C klasė
4 Helis klasė
6 Pasiruošimas vokiečių DSD I egzaminui E. Kondrašovienė IV, 8 pamoka
III, 9 pamoka
1A klasė
1A klasė
7 Pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui S. Martinkienė III, 7 pamoka Tylioji skaitykla
8 Išplėstinis matematikos kursas 3 kl.
Išplėstinis matematikos kursas 4 kl.
P. Tvarijonas II, 8 pamoka
I, 8-9 pamoka
3 NFQ klasė
4 IT klasė
9 Olimpiadinė matematika 1 kl.
Olimpiadinė matematika 2-3 kl.
L. Narkevičius II, 8 pamoka
IV, 8 pamoka
1B klasė
Bentley klasė
10 Menų laboratorija V. Židonytė IV, 6-7 pamoka Menų laboratorija
11 Ekonomikos būrelis K. Bartoševičius III, 8 pamoka Salytė
12 Inžinerija V. Meškauskaitė III, 8 pamoka 1C klasė
13 Japonų k. pradedantiesiems
Japonų k. pažengusiems
A. Dapkienė III, 7 pamoka
III, 8 pamoka
Tylioji skaitykla
Vokiečių kab.
14 Vokiečių DSD I
Vokiečių DSD II
A. Wolfling I, 17.00 val.
V, 1 – 2 pam.
4 Helis
15 Vokiečių DSD I
 
Vokiečių DSD II
E. Kondrašovienė III, 0 pamoka
III, 17 val.
I, 17 val.
Užsienio kalbų k. nr. 2
ZOOM
ZOOM