2022 – 2023 m.m. neformalaus ugdymo tvarkaraštis

 

Eil. Nr. Būrelio pavadinimas Mokytojas Savaitės diena, pamoka Vieta
1 Biologija plačiau I kl. A. Matiukienė III, 8 pamoka Biologijos kab.
2 Biologija plačiau A. Žemulaitienė I, 8-9 pamoka
IV, 7-8 pamokos
2A
3 Fizikos olimpiadinių uždavinių sprendimas I kl. T. Kivaras II, 0 pamoka 1Centric klasė
4 Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas I kl.
Chemijos olimpiadinių uždavinių sprendimas II kl.
B. Maciulevičienė I, 8-9 pamokos
IV, 8-9 pamokos
1TransUnion klasė
2A klasė
5 Įdomioji chemijos laboratorija I-II kl. E. Paluckienė III, 8-9 pamokos Chemijos laboratorija
6 Informatikos olimpiadinių uždavinių sprendimas I kl.
Informatikos olimpiadinių uždavinių sprendimas II kl.
K. Serapinaitė V, 0 pamoka
IV, 0 pamoka
IT kab.
IT kab.
7 Debatai anglų kalba E. Jančauskienė I, 8-9 pamoka 1Orbio World klasė
8 Istorijos mylėtojų būrelis J. Jarmalauskienė I, 8 pamoka 4C klasė
9 Filosofijos būrelis A. Kraujūnienė IV, 8 pamoka Vokiečių kalbos kab.
10 Pasiruošimas vokiečių DSD I egzaminui E. Kondrašovienė III, 9 pamoka Užsienio k. II-as kab.
11 Pasiruošimas sutvirtinimo sakramentui S. Martinkienė V, 0 pamoka Salytė
12 Išplėstinis matematikos kursas IV kl. P. Tvarijonas V, 3-4 pamokos 4Eneba klasė
13 Olimpiadinė matematika A. Beinakaraitis III, 8 pamoka 1Orbio World
14 Menų laboratorija V. Židonytė IV, 6-7 pamokos Menų laboratorija
15 Prancūzų kalba Delf egzaminui pasiruošti D. Suodienė I, 9 pamoka 4Festo klasė
16 Japonų k. pradedantiesiems A. Dapkienė III, 7 pamoka Tylioji skaitykla
17 Japonų k. pažengusiems A. Dapkienė III, 8 pamoka Vokiečių kab.
18 Keramika
Tapyba
V. Židonytė II, 6 pamoka
IV, 8 pamoka
Dailės kab.
19 Vokiečių DSD I
Vokiečių DSD II
A. Wolfling II, 8-9 pamokos 4C klasė
20 Olimpiadinė biologija P. Loginovič V, 17 val. ZOOM (nuoroda TAMO pašte)
21 Italų kalba L. Bakšytė III, 16 val. ZOOM (nuoroda TAMO pašte)
22 Dramos būrelis G. Dirmauskaitė IV, 8 pamoka Salytė
23 Ispanų kalba pradedantiesiems
Ispanų kalba pažengusiems
A. Diaz Fernandez II, 18 val.
III, 18 val.
ZOOM (nuoroda TAMO pašte)