Tėvų taryba

Tėvų taryba – Gimnazijos savivaldos institucija, kurios tikslas yra užtikrinti sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams) tiesiogiai ir efektyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje, taip pat būti tarpininku tarp Gimnazijos bendruomenės ir Gimnazijos bei visuotinio dalininkų susirinkimo. Tėvų tarybą sudaro klasių deleguoti tėvų atstovai. Kiekviena klasė deleguoja po 2 (du) tėvų atstovus, turinčius balso teisę.

Tėvų tarybos sudarymą ir veiklą reglamentuoja Gimnazijos Tėvų tarybos nuostatai, tvirtinami Gimnazijos tarybos.

Kauno technologijos universiteto gimnazijos tėvų tarybos nuostatai

Tėvų tarybos pirmininkas
Andrius Mačiulis

Gimnazijos tėvų tarybos nariai:
Brigita Abakevičienė
Raimondas Abugelis
Kęstutis Baltakys
Vaidė Buzienė
Milda Dambrauskienė
Rima Davydovienė
Aistė Deltuvienė
Aušra Drapanauskienė
Tomas Galičiūnas
Eglė Gološčapovienė
Edvinas Jančauskas
Irena Januškaitienė
Erika Kaminskienė
Agnė Kudarauskienė
Darius Kulieša
Antanas Mikšys
Artūras Naumovas
Kristina Rimkienė
Linas Salelionis
Mindaugas Starkus
Mindaugas Švykas
Violeta Urbonavičienė
Daiva Urbonienė
Egidijus Vidmantas
Alina Živatkauskienė