Tėvų taryba

Tėvų taryba – Gimnazijos savivaldos institucija, kurios tikslas yra užtikrinti sąlygas tėvams (globėjams, rūpintojams) tiesiogiai ir efektyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje, taip pat būti tarpininku tarp Gimnazijos bendruomenės ir Gimnazijos bei visuotinio dalininkų susirinkimo. Tėvų tarybą sudaro klasių deleguoti tėvų atstovai. Kiekviena klasė deleguoja po 2 (du) tėvų atstovus, turinčius balso teisę.

Tėvų tarybos sudarymą ir veiklą reglamentuoja Gimnazijos Tėvų tarybos nuostatai, tvirtinami Gimnazijos tarybos.

KTUG tėvų tarybos nuostatai

Tėvų tarybos pirmininkė
Kristina Ukvalbergienė
kristina.ukvalbergiene@ktu.lt

Gimnazijos tėvų tarybos nariai:

Linas Salelionis (pavaduotojas)
Brigita Abakevičienė
Raimondas Abugelis
Kęstutis Baltakys
Vaidė Buzienė
Milda Dambrauskienė
Aistė Deltuvienė
Aušra Drapanauskienė
Tomas Galičiūnas
Edvinas Jančauskas
Algirdas Kamėnas
Erika Kaminskienė
Agnė Kudarauskienė
Andrius Mačiulis
Artūras Naumovas
Kristina Rimkienė
Donata Šalomskienė
Violeta Urbonavičienė
Daiva Urbonienė
Egidijus Vidmantas