Metų knyga

Kiekvienų metų pavasarį išleidžiama gimnazijos Metų knyga. Atsisveikinimas su abiturientais, pokalbiai su ex‘gimnazistais, olimpiadininkų ir gimnazijai nusipelniusių mokinių pagerbimas, mūsų kūryba, tradicijos.

Kiekvienais metais gimnazija vis kitokia. Keičiasi kartos, keičiasi žmonės, tačiau gimnazijos Metų knyga vis primena gražiausias akimirkas, išgyventas mokykloje.

Knygų archyvas: