Asociacija „KTUG Alumni draugija“

Asociacija „KTU Gimnazijos Alumni draugija“ (sutrumpintas pavadinimas – „KTU-G Alumni draugija“) įsteigta vienyti visus KTU Gimnazijos absolventus.
Pagrindiniai Draugijos veiklos tikslai:

  1. skatinti ir palaikyti tvirtus KTU Gimnazijos absolventų tarpusavio ryšius ir jų ryšius su KTU Gimnazija;
  2. prisidėti prie KTU Gimnazijos veiklos plėtros, vykdomų projektų;
  3. ginti teisėtus Alumni interesus.

Draugijos steigimo sutartis pasirašyta 2008 m. kovo 24 d., ją pasirašė 8 steigėjai: Egidijus Vidmantas, Giedrimas Jėglinskas, Jurgita Jurkonienė, Marijus Kalesinskas, Mindaugas Butkus, Nerijus Žumbakys, Normantas Marius Dvareckas ir Žilvinas Bubnys.

Draugijos steigiamasis susirinkimas įvyko 2008 m. kovo 25 d. Steigiamojo susirinkimo metu patvirtinti Draugijos įstatai ir išrinkta Draugijos valdyba (Marijus Kalesinskas, Nerijus Žumbakys ir Mindaugas Butkus) bei revizorius (Jurgita Jurkonienė).

Pirmajame valdybos posėdyje buvo išrinktas Valdybos pirmininkas. Juo tapo Mindaugas Butkus.

Registrų centre Draugija įregistruota 2008 m. balandžio 10 d.

Valdybos sudėtis nuo 2018 m. kovo 12 d.: Marijus Strončikas (I laida), Aistis Vaitiekaitis (XV laida), Orijana Mašalė (VII laida), Marijus Kalesinskas (III laida), Mantas Lukoševičius (VIII laida) ir Monika Tarvydytė (XXIV laida).