2022 – 2023 m.m. konsultacijų tvarkaraštis

Eil. Nr. Konsultacija Mokytojas Savaitės diena, pamoka Vieta
1 Matematika 3Bentley
Matematika 4Eneba
P. Tvarijonas II, 0 pamoka
V, 0 pamoka
3Bentley
4Eneba
2 Matematika II-III kl.
Matematika IV kl.
A. Beinakaraitis I, 8 pamoka
III, 8 pamoka
2A
4Festo
3 Matematika I-III kl.
Matematika I-III kl.
M. Lukoševičienė I, 8 pamoka
II, 7 pamoka
2B
3B
4 Pasiruošimas lietuvių k. VBE
Rašybos ir skyrybos įgūdžių gilinimas 1Orbio World ir 1 Centric kl.
R. Kulikauskaitė II, 0 pamoka
III, 0 pamoka
4C kl.
1Orbio World
5 Lietuvių k. 1A kl.
Lietuvių k. 2C kl.
Lietuvių k. 3B kl.
Lietuvių k. 3TeleSoftas kl.
A. Lakavičienė III, 8 pamoka
I, 7 pamoka
III, 7 pamoka
V, 7 pamoka
1TransUnion
2C
IT kab., 2 a.
IT kab., 2 a.
6 Chemija I-II kl. E. Paluckienė IV, 0 pamoka 1TransUnion
7 Biologija I-II kl.
Biologija IV kl.
Olimpiadinė biologija
A. Matiukienė IV, 8 pamoka
III, 0 pamoka
IV, 0 pamoka
Biologijos kab.
8 Biologija III kl.
Biologija IV kl.
A. Žemulaitienė I, 0 pamoka
IV, 6 pamoka
3TeleSoftas
4Festo
9 Istorija I kl.
Istorija II kl.
Istorija III kl.
J. Jarmalauskienė II, pamoka
III, 8 pamoka
III, 7 pamoka
1TransUnion
2C
3A
10 Istorija R. V. Lingys I, 7-8 pamoka
III, 0 pamoka
Tylioji skaitykla
11 Rusų kalba I-II kl.
Rusų kalba III-IV kl.
D. Jasukaitytė V, 12:00-12:30
III, 12:00-12:30
Tylioji skaitykla
Vokiečių k. kab.
12 Vokiečių k. I-III kl. J. Degutytė II, 8 pamoka Biblioteka
13 Chemija B. Maciulevičienė II, 0 pam.
III, 8-9 pamokos
Chemijos kab.
14 Anglų k. IV kl. N. Požėrienė II, 0 pamoka
III, 0 pamoka
IV, 7 pamoka
1-as užsienio k. kab.
15 Anglų k. I kl.
Anglų k. IV kl.
V. Paurazienė III, 8 pamoka
I, 1-2 pamoka
Anglų k. kab. 3 aukštas
16 IT 3Bentley ir 4Eneba K. Simonavičius II, 0 pamoka IT kab., 5 aukštas
17 IT I-II kl.
IT IV kl.
K. Serapinaitė II, 9 pamoka
II, 0 pamoka
IT kab., 5 aukštas