2020 – 2021 m.m. konsultacijų tvarkaraštis

 

Konsultacijos

Eil. Nr. Konsultacija Mokytojas Savaitės diena, pamoka Vieta
1 Prancūzų kalba D. Suodienė I, 8 pamoka Kalbų kab. Nr. 2
2 Matematika 4 kl.
Matematika 3 kl.
Matematika 2 kl.
L. Narkevičius III, 8 pamoka
IV, 0 pamoka
V, 0 pamoka
4 Helis klasė
3A klasė
2C klasė
3 Matematika 3 kl.
Matematika 4 kl.
P. Tvarijonas I, 0 pamoka
IV, 8 pamoka
3 YNOT klasė
4 IT klasė
4 Matematika 2 kl.
Matematika 1 kl.
Matematika 1 ir 2 Festo kl.
Matematika 3A
M. Lukoševičienė I, 1 pamoka
II, 7 pamoka
IV, 1 pamoka
II, 0 pamoka
2B klasė
1C klasė
2Festo klasė
3A klasė
5 Matematika 4A kl.
Matematika 4 kl.
A. Beinakaraitis III, 8 pamoka
II, 0 pamoka
4A klasė
4B klasė
6 Fizika 4 kl. A. Jotautis IV, 0 pamoka 4A klasė
7 Lietuvių kalba 2 kl.
Lietuvių kalba 3 kl.
R. Kulikauskaitė III, 0 pamoka
IV, 0 pamoka
2C klasė
3 Bentley
8 Lietuvių kalba 1 kl.
Lietuvių kalba 1 kl.
Lietuvių kalba 3 kl.
Lietuvių kalba 4 kl.
A. Lakavičienė I, 8 pamoka
II, 8 pamoka
V, 0 pamoka
III, 0 pamoka
1A klasė
1B klasė
3A klasė
4 IT klasė
9 Lietuvių kalba R. M. Lukaševičienė III-V, 8 pamoka 4 Helis
10 Chemija 1-2 kl. E. Paluckienė V, 0 pamoka Chemijos kab.
11 Biologija 2C kl.
Biologija 2B kl.
Biologija 3 kl. (A lygis)
A. Matiukienė I, 7 pamoka
II, 0 pamoka
III, 0 pamoka
Biologijos kab.
12 Biologija ketvirtokams
Biologija pirmokams
A. Žemulaitienė I, 6 pamoka
I, 8 pamoka
Biologijos kabinetas
1A klasė
13 Istorija prieš egzaminą J. Jarmalauskienė IV, 5 pamoka
V, 1 pamoka
4A klasė
14 Rusų kalba 1-2 kl.
Rusų kalba 3-4 kl.
D. Jasukaitytė III, 5 pamoka
V, 6 pamoka
II -as kalbų kab.
Vokiečių k. kab.
15 Vokiečių kalba E. Kondrašovienė I, 8 pamoka 1A klasė
16 Chemija IV kl. B. Maciulevičienė I, 0 pamoka
II, 0 pamoka
IV, 0 pamoka
Chemijos kab.
17 Geografija 1-2 kl. A. Kamarauskaitė 0 pamoka Tylioji skaitykla
18 Anglų kalba 2-4 kl. J. Nakrošienė I-II, 0 pamoka Anglų k. kab.
19 Anglų kalba 2-4 kl. N. Požėrienė II, 7 pamoka Anglų k. kab.
20 Anglų kalba 1 kl.
Anglų kalba 4 kl.
Anglų kalba 3 kl.
V. Paurazienė II, 6 pamoka
III, 0 pamoka
V, 0 pamoka
1A klasė
Anglų k. kab.
21 Matematika 4 kl.
Matematika 3 kl.
P. Tvarijonas III, 8 pamoka
V, 7-8 pamoka
Bentley klasė
NFQ klasė