Penktasis projekto “Homo Economicus” susitikimas Graikijoje

EK-Mokymosi visa gyvenima programa
Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Penktasis projekto „Homo Economicus“ susitikimas įvyko nedideliame Chanijos miestelyje, Kretos saloje. Namų užduotimi turėjome pristatyti tam tikrų prekių kainas Lietuvoje ir apskaičiuoti mūsų šalies darbuotojo, gaunančio minimalią algą, darbo laiką toms prekėms įsigyti. Paruoštą prezentaciją pristatėme susitikimo atidarymo ceremonijoje.
Prezentacija
Po to, kai visos dalyvaujančios šalys pateikė savo informaciją, lyginome kiekvienos šalies gautus duomenis ir svarstėme, kuri valstybė yra stipriausia ekonomikoje, atsižvelgdami į financinius, politinius bei socialinius veiksnius. Stipriausia šalimi vieningai išrinkta Suomija, o Lietuva, nors ir atsidūrusi ne pirmaujančioje pozicijoje, buvo pripažinta kaip patyrusi vieną didžiausių ekonominių augimų pokriziniu laikotarpiu, lyginant su kitomis valstybėmis.

Projekto koordinatoriai Graikijoje parodė itin šiltą ir svetingą priėmimą.
Chanija-grupe

Turėjome galimybę paragauti tradicinių šalies valgių, pamatyti kretietiškų liaudies šokių, atliekamų tiek pačių projekte dalyvavusių moksleivių, tiek ir miesto šokių kolektyvo. Surengtose ekskursijose susipažinome su svarbiausiais Chanijos objektas, ypatingai didelis dėmesys buvo skirtas išskirtinei senamiesčio kultūrai.
senamiestis
Įsimintiną salos gamtą pamatėme išvykoje į Agias Irinis tarpeklį, kuriuo teko keliauti pėsčiomis net septynis kilometrus.
Chanija
Projekto metu susitikome su Chanijos miesto meru Emmanouilu Skoulakiu ir išklausėme jo nuomonės apie jaunosios kartos svarbą ne tik atskirų valstybių, bet ir visos Europos Sąjungos ekonomikoje.
Taigi šis projektas suteikė puikią galimybę praktikoje pritaikyti savo teorines ekonomines žinias, palyginti Lietuvos financinę padėtį kitų Europos šalių kontekste, panaudoti turimas anglų kalbos žinias bei susipažinti su Graikijos kultūra.

Agnė Jaudžemytė, 4 Corpus Medica