KTU gimnazijos administracijos kreipimasis

Gerbiami bendruomenės nariai,

Visi mes šią savaitę dalyvavome žmogiškumo ir pilietiškumo pamokoje. Galima sakyti laikėme egzaminą. Rezultatai džiugina. Sudėtingų įvykių fone išryškėjo išskirtinai mūsų Gimnazijos bendruomenei būdingas vieningumas, gebėjimas susitelkti sprendžiant problemas. Dar kartą įsitikinome, kokie brandūs ir atsakingi yra mūsų gimnazistai. Kokie palaikantys ir rūpestingi yra jų tėvai. Kokie mylimi ir mylintys yra mūsų mokytojai. Kaip arti Gimnazijos yra mūsų alumni.

Susiklosčius šiai itin jautriai, kiekvieną iš mūsų asmeniškai palietusiai situacijai, sprendimai buvo patikėti Gimnazijos valdybai. Šiandien vyko jų posėdis, kuriame savo poziciją atstovavo mokinių, tėvų, alumni, mokytojų ir administracijos atstovai.

Valdybai nekilo jokių abejonių dėl akademinio sąžiningumo – tai Gimnazijos prioritetas. Tačiau ji taip pat supranta, kad ši mūsų bendruomenės krizė kilo dėl to, kad nebuvome susitarę kaip vertinti tokius atvejus. Valdyba pateikė rekomendacijas, kaip turėtume elgtis sužinoję apie nesąžiningą elgesį. Savo ruožtu, remdamiesi šiomis rekomendacijos mes jau netrukus pateiksime pasiūlymą, kurį aptarsime visi kartu ir priimsime geriausią sprendimą mūsų Gimnazijai. Kartu su Valdyba posėdžio metu pakvietėme mokytoją Domą Boguševičių tęsti darbą Gimnazijoje. Tikimės, kad jau netrukus jis sugrįš į darbą ir galėsime palikti visus nesutarimus užnugaryje.

Valdybos pateiktos gairės yra pirmi žingsniai mūsų bendruomenės kelyje įveikiant užklupusią krizę ir užtikrinant, kad tokios situacijos daugiau nepasikartos. Tikime, kad kartu išspręsime šią situaciją ir paversime ją prasminga mokymosi patirtimi.

Ramaus savaitgalio,

KTU Gimnazijos administracija