Netekome Bronislovo Burgio

BRONISLOVAS BURGIS
1949 12 14 – 2020 04 30

Giliai liūdėdami pranešame, kad š.m. balandžio 30 d. mirė vienas iš KTU gimnazijos įkūrėjų ir ilgametis jos vadovas Bronislovas Burgis.
Netekome iškilios asmenybės, pedagogo įkvėpusio ištisas kartas.
Širdingai užjaučiame Velionio artimuosius, buvusius mokinius ir bendrakeleivius.