Bronzos medalis iš Europos fizikos olimpiados

2021 m. birželio 19–26 d. nuotoliniu būdu vyko 5-oji Europos fizikos olimpiada (European Physics Olympiad, EuPhO).
Sveikiname Moniką Šadauskaitę (4B) iškovojus bronzos medalį.
Monikos fizikos mokytojas Alvydas Jotautis.

Šiais metais mokiniams teko išspręsti tris sudėtingus teorinius uždavinius bei atlikti du eksperimentus. Pirmajame uždavinyje buvo analizuojamas adiabatinis dujų procesas cilindre. Baigus spręsti uždavinius, komandos narė Monika džiaugėsi, kad spėjo prieš olimpiadą pasikartoti molekulinės fizikos kursą, kurį prieš pusantrų metų išklausė papildomo ugdymo mokykloje „Fizikos Olimpas“. Šios žinios jai labai pravertė atliekant užduotis.

Antrajame uždavinyje mokiniams prireikė panaudoti gana sudėtingą diferencialinį ir integralinį skaičiavimą norint nustatyti mažiausią ilgį siūlo kilpos, kurios, užmautos ant cilindrinio strypo, nepavyktų nutraukti tempiant siūlą išilgai strypo ašies.

Paskutiniame teoriniame uždavinyje reikėjo išsiaiškinti optikos fenomeną, sukuriantį neįtikėtinai gražius optinius atvaizdus stikliniame rutulyje apšviestame išsklaidyta dichromatine šviesa. Šį uždavinį sunkiai sekėsi spręsti ne tik Lietuvos, bet ir daugelio kitų šalių mokiniams.

Eksperimentai buvo vykdomi atliekant simuliacijas kompiuterinėmis programomis. Naudojantis magnetine rodykle bei taikant Ampero dėsnį, pirmajame eksperimente reikėjo nustatyti paslėpto laido, kuriuo teka nuolatinė elektros srovė, padėtį bei Žemės magnetinio lauko horizontaliąją komponentę.

Antrajame uždavinyje buvo nagrinėjami šilumos sklidimo, perdavimo bei spinduliavimo dėsningumai metaliniame strype, kurio vienas iš galų buvo kaitinamas. Šiam, kaip ir daugumai kitų EuPhO uždavinių, išspręsti reikalingos fizikos žinios gerokai viršijančios mokyklinės fizikos programą. Todėl nepaprastai džiaugiamės ir didžiuojamės mokiniais besidominančiais fizika bei skiriantiems savo laiką papildomam mokymuisi.

Linkime Monikai sėkmės tarptautinėje fizikos olimpiadoje https://www.ipho2021.lt/