Skaudi netektis


Su giliu liūdesiu pranešame, kad netekome ilgamečio kolegos, visiems mums artimo ir mylimo žmogaus doc. dr. Alvydo Jotaučio (1952 01 28 – 2022 04 20).
Alvydas Jotautis 1975 metais baigė tuometinį Sniečkaus politechnikos institutą ir įgijo elektroninės technikos inžinieriaus kvalifikaciją. 1985 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją ir įgijo daktaro vardą, o 1989 m. jam buvo suteiktas Kauno politechnikos instituto docento vardas.
Alvydas Gimnazijoje dirbo nuo pat įkūrimo – 1989-ųjų metų, išugdė gausų būrį mokinių ir tapo reikšminga bei neatsiejama Gimnazijos istorijos dalimi. Jo nepaprastai šviesi asmenybė žavėjo ne tik aštriu protu, bet ir šiluma, humoro jausmu, supratingumu… Alvydas buvo visų mūsų mylimas kolega ir mokytojas, kurio labai ilgėsimės.

Liūdime kartu su visa Gimnazijos bendruomene ir reiškiame nuoširdžią užuojautą Velionio giminėms ir artimiesiems.

Velionis bus pašarvotas atsisveikinimo namuose „Rekviem“ (Jonavos g. 41A, Kaunas) pirmadienį (balandžio 25 d.) nuo 17 valandos.
Šv. Mišios antradienį (balandžio 26 d.), 9 val. Kauno palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios koplyčioje (Žeimenos g. 6, Kaunas).
Antradienį, 13 val. iš atsisveikinimo namų velionis išlydimas į Būdviečio kapines (Lazdijų raj.).
Norintys pagerbti velionį prašomi tai padaryti vienu baltu gėlės žiedu.