Apie gimnaziją

Kur Talentai Ugdomi Geriausiai(2)

Gimnazijos misija

Gimnazija – tai gabiems Lietuvos mokiniams atvira mokykla, suteikianti galimybę ateities lyderiams įgyti aukščiausios kokybės pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Atviroje ir kūrybingoje aplinkoje ugdomos dalykinės ir sociokultūrinės kompetencijos bei dorovinės ir pilietines nuostatos, reikalingos šiuolaikinėje visuomenėje.

Gimnazijos vizija

Gimnazija – tiksliųjų ir gamtos mokslų ugdymo lyderė Baltijos šalyse.

Apie gimnaziją

KTU Gimnazija įkurta kaip mokykla gabiems Lietuvos vaikams. KTUG visada siekė ir kvietė mokytis geriausius. Norinčių mokytis KTUG laukia per metus rengiami mokslo lyderių turnyrai (MLT) ir stojamieji egzaminai – tai lemia objektyvų priėmimą pagal rezultatus.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 310 mokinių, dirba 36 pedagogai, psichologė bei techninio personalo darbuotojai.

Olimpiadininkų ugdymas – prioritetinė gimnazijos veiklos sritis. Gimnazijos mokiniai laimi aukštas vietas respublikinėse olimpiadose ir konkursuose, daugiau nei 40 yra tapę pasaulinių olimpiadų prizininkais. Pagal valstybinių egzaminų rezultatus KTU Gimnazija yra viena iš pirmaujančių Lietuvoje. KTU gimnazistai mokyklos ir Lietuvos vardą garsina ne tik tarptautinėse olimpiadose, bet ir prestižiniuose universitetuose: Kembridže, Oksforde, Jeilyje, Harvarde, MIT ir kiti.

Mokinių dalykinė ir kūrybinė savirealizacija skatina organizuoti gimnazijos bendruomenės ir moksleivių poreikius atitinkančias formaliojo ir neformaliojo ugdymo pasirenkamąsias programas. Gimnazistai mokosi taikomojo programavimo, verslo anglų kalbos, biochemijos pagrindų, vyksta įvairių dalykų moduliai. Gana platus užsienio kalbų pasirinkimas. Mokinių pageidavimu kasmet organizuojami lotynų, ispanų, italų, japonų, kinų kalbų būreliai. Nuo šių mokslo metų gimnazijoje mokomas sustiprintas vokiečių kalbos kursas. Gimnazistai ruošiasi pasauliniams debatų turnyrams, nagrinėja istoriografijos problematiką, domisi Kauno istorija.

Nuo 2016-2017 mokslo metų KTU gimnazija ir „Bentley Systems“ steigia sustiprinto IT mokymo klasę. KTUG veiksianti sustiprinto informatikos mokymo klasė skirta III gimnazijos klasių mokiniams (vienuoliktokams). Mokiniai kas savaitę turės po 4 informatikos ir 2 IT pasirenkamųjų modulių pamokas. Taip pat jiems bus dėstoma ir sustiprinta matematika.

Savo meninę raišką ir kūrybiškumą lavinti galima šokio ir teatro ir dailės būreliuose, choro repeticijose.

Gimnazijos vertybių sistema orientuota į savarankiškos ir harmoningos asmenybės ugdymą. Mokinių gebėjimas patiems kurti palankią bendrauti ir dirbti aplinką formuojamas savarankiškoje savivaldoje, jų iniciatyvą palaiko administracija, mokytojai ir tėvai.

Be to gimnazistai dalyvauja įvairiose savanorystės programose, mokosi pastebėti tuos, kuriems pagalba labiausiai reikalinga. Kasmet organizuojame edukacines dienas „Mano bendraamžis – neįgalus“ neįgaliųjų vaikų namuose Apuolės gatvėje.