Gimnazijos valdyba

Gimnazijos valdyba veikia pagal Kauno technologijos universiteto gimnazijos įstatus.
Sudėtis: gimnazijos valdyba