Tėvų diena

2019 m. lapkričio 20 d. tėvų dienos darbotvarkė

Visos klasės
17:00 – 19:30 val. Individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais/mokytojomis
Visos klasės
18:00 – 18:30 val. Susitikimai su klasių vadovais/vadovėmis
IV klasės
18:45 – 19:15 val. Informacija apie Valstybinius brandos egzaminus (VBE)

*Susitikimai su dalykų mokytojais/mokytojomis ir klasių vadovais/vadovėmis vyks kiekvienam mokytojui priskirtame kabinete, nurodytame sąraše žemiau.
**Informacija apie Valstybinius brandos egzaminus bus pristatoma KTU gimnazijos salėje (I a.).

2019 m. lapkričio 20 d. mokytojai tėvų lauks jiems priskirtuose kabinetuose

Nr. Dalykai Mokytojai Kabinetai
1. Lietuvių kalba R. Lukaševičienė Lietuvių kalbos kab., II aukštas
R. Kulikauskaitė 1 C kab., IV aukštas
A. Lakavičienė 4 A kab., II aukštas
2. Matematika L. Narkevičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
P. Tvarijonas Mokytojų kambarys, IV aukštas
M. Lukoševičienė 3 HELIS, IV aukštas
A. Beinakaraitis 3 B kab., III aukštas
3. Informatika K. Serapinaitė 4 ADFORM kab., IV aukštas
K. Simonavičius Kompiuterių kab., V aukštas
4. Fizika T. Kivaras Direktoriaus kab., I aukštas
A. Jotautis Fizikos kab., V aukštas
V. Dovydaitis Fizikos kab., V aukštas
5. Chemija B. Maciulevičienė Chemijos kabinetas, V aukštas
E. Paluckienė Chemijos kabinetas, V aukštas
6. Biologija A. Matiukienė Biologijos kabinetas, V aukštas
A. Žemulaitienė Fizikos kab., V aukštas
7. Anglų kalba V. Paurazienė 4 B kab., III aukštas
N. Požėrienė 3 A kab., II aukštas
J. Nakrošienė 1 FESTO kab., II aukštas
E. Jančauskienė 3 NFQ kab., II aukštas
8. Rusų kalba D. Jasukaitytė Kalbų kab. nr.2, II aukštas
9. Vokiečių kalba E. Kondrašovienė Kalbų kab. nr.2, II aukštas
J. Degutytė Vokiečių k. kab., IV aukštas
10. Prancūzų kalba D. Suodienė 2 A kab., II aukštas
A. Andriuškevičienė 4 BENTLEY kab., II aukštas
11. Istorija J. Jarmalauskienė 2 C kab., IV aukštas
R.V. Lingys 2 YNOT kab., III aukštas
12. Geografija N. Sartanavičienė Anglų kalbos kab, II aukštas
K. Zakarauskienė Anglų kalbos kab, II aukštas
13. Ekonomika K. Bartoševičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
14. Dailė V. Židonytė Tylioji skaitykla, II aukštas
15. Etika A. Kraujūnienė Biblioteka, II aukštas
16. Tikyba S. Martinkienė 1 B, III aukštas
17. Psichologė N. Ausmanienė Kalbų kab.nr.1, II aukštas

Pastaba: Nurodytuose kabinetuose mokytojai Jūsų lauks nuo 17:00 val.