Tėvų diena

2019 m. kovo 20 d. tėvų dienos darbotvarkė

Visos klasės
*17:15 – 19:00 val. Individualūs pokalbiai su dalykų mokytojais/mokytojomis
II klasės
**18:00 – 18:30 val. Informacija apie dalykų pasirinkimus ir individualaus ugdymo planus
III-IV gimnazijos klasėse
IV klasės
**18:30 – 19:00 val. Informacija apie Valstybinius brandos egzaminus (VBE)
Visos klasės
**19:00 – — val. Susitikimai su klasių vadovais/vadovėmis

*Susitikimai su dalykų mokytojais/mokytojomis ir klasių vadovais/vadovėmis vyks kiekvienam mokytojui priskirtame kabinete, nurodytame sąraše žemiau.
**Informacija apie individualaus ugdymo planus bei Valstybinius brandos egzaminus bus pristatoma KTU gimnazijos salėje (I aukštas).

2019 m. kovo 20 d. mokytojai tėvų lauks jiems priskirtuose kabinetuose

Nr. Dalykai Mokytojai Kabinetai
1. Lietuvių kalba R. M. Lukaševičienė Lietuvių kalbos kab., II aukštas
R. Kulikauskaitė Mokytojų kambarys., IV aukštas
A. Lakavičienė 3 A kab., II aukštas
2. Matematika L. Narkevičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
P. Tvarijonas 4 NFQ kab., II aukštas
M. Lukoševičienė 2 HELIS, IV aukštas
A. Beinakaraitis 2 B kab., III aukštas
3. Informatika K. Serapinaitė 3 ADFORM kab., IV aukštas
K. Simonavičius Kompiuterių kab., V aukštas
4. Fizika T. Kivaras Direktoriaus kab., I aukštas
A. Jotautis Fizikos kab., V aukštas
V. Dovydaitis Fizikos kab., V aukštas
5. Chemija B. Maciulevičienė Chemijos kabinetas, V aukštas
E. Paluckienė Chemijos kabinetas, V aukštas
6. Biologija A. Matiukienė Biologijos kabinetas, V aukštas
A. Žemulaitienė Mokytojų kambarys, IV aukštas
7. Anglų kalba V. Paurazienė 3 B kab., III aukštas
N. Požėrienė 2 A kab., II aukštas
J. Nakrošienė Anglų kalbos kab., II aukštas
E. Jančauskienė Kalbų kab. nr. 1, II aukštas
8. Rusų kalba D. Jasukaitytė 4 C kab., IV aukštas
9. Vokiečių kalba E. Kondrašovienė 4 AON, II aukštas
J. Degutytė Vokiečių k. kab., IV aukštas
10. Prancūzų kalba D. Suodienė 1 A, II aukštas
A. Andriuškevičienė 3 BENTLEY kab., II aukštas
11. Istorija J. Jarmalauskienė 1 C kab., IV aukštas
R.V. Lingys 1 YNOT kab., III aukštas
12. Geografija L. Butkutė Mokytojų kambarys, IV aukštas
13. Ekonomika K. Bartoševičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
14. Dailė V. Židonytė Dailės kab., 0 aukštas
15. Meno pažinimas D. Sutkevičienė 2 Helis, IV aukštas
16. Etika A. Kraujūnienė Biblioteka, II aukštas
17. Tikyba S. Martinkienė 4 B, III aukštas
18. Psichologė N. Ausmanienė Tylioji skaitykla, II aukštas

Pastaba: Nurodytuose kabinetuose mokytojai Jūsų lauks nuo 17:15 val.