Tėvų diena

2018 m. spalio 25 d. tėvų dienos darbotvarkė

1 A klasė 1 YNOT klasė 1 C klasė
18:00 – 18:45
Susitikimas su klasės vadove Diana Suodiene (1A kab., II aukštas)
18:00 – 18:45
Susitikimas su klasės vadovu Rolandu Vytautu Lingiu (1YNOT kab., III aukštas)
18:00 – 18:45
Susitikimas su klasės vadove Jūrate Jarmalauskiene (1C kab., IV aukštas)
II – IV klasės
19:00 val. – 20:00 val.
(Salytė, I aukštas)
Pranešimas „Ką turėtų žinoti tėvai vaikams renkantis studijas užsienyje?“
Pranešimą skaitys Britų Tarybos nepriklausoma sertifikuota konsultantė Eglė Kesylienė.
Visos klasės
17:30 val. – — val.
Individualūs pokalbiai su klasių vadovais ir dalykų mokytojais

2018 m. spalio 25 d. mokytojai tėvų lauks jiems priskirtuose kabinetuose

Nr. Dalykai Mokytojai Kabinetai
1. Lietuvių kalba R. Lukaševičienė Lietuvių kalbos kab., II aukštas
R. Kulikauskaitė Mokytojų kambarys., IV aukštas
A. Lakavičienė 3 A kab., II aukštas
2. Matematika L. Narkevičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
P. Tvarijonas 4 NFQ kab., II aukštas
M. Lukoševičienė 2 HELIS, IV aukštas
A. Beinakaraitis 2 B kab., III aukštas
3. Informatika K. Serapinaitė 3 ADFORM kab., IV aukštas
K. Simonavičius Kompiuterių kab., V aukštas
4. Fizika T. Kivaras Direktoriaus kab., I aukštas
A. Jotautis Fizikos kab., V aukštas
V. Dovydaitis Fizikos kab., V aukštas
5. Chemija B. Maciulevičienė Chemijos kabinetas, V aukštas
K. Baltakys Chemijos kabinetas, V aukštas
6. Biologija A. Matiukienė Biologijos kabinetas, V aukštas
A. Žemulaitienė Mokytojų kambarys, IV aukštas
7. Anglų kalba V. Paurazienė 3 B kab., III aukštas
N. Požėrienė 2 A kab., II aukštas
J. Nakrošienė Anglų kalbos kab., II aukštas
E. Jančauskienė Kalbų kab. nr. 1, II aukštas
8. Rusų kalba D. Jasukaitytė 4 C kab., IV aukštas
9. Vokiečių kalba E. Kondrašovienė 4 AON, II aukštas
J. Degutytė Vokiečių k. kab., IV aukštas
10. Prancūzų kalba D. Suodienė Kalbų kab. nr. 2, II aukštas
A. Andriuškevičienė 3 BENTLEY kab., II aukštas
11. Istorija J. Jarmalauskienė 1 C kab., IV aukštas
R.V. Lingys 1 YNOT kab., III aukštas
12. Geografija L. Butkutė Mokytojų kambarys, IV aukštas
13. Ekonomika K. Bartoševičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
14. Dailė V. Židonytė Dailės kab., 0 aukštas
15. Meno pažinimas D. Sutkevičienė 2 Helis, IV aukštas
16. Etika A. Kraujūnienė Biblioteka, II aukštas
17. Tikyba S. Martinkienė 4 B, III aukštas
18. Psichologė N. Ausmanienė Tylioji skaitykla, II aukštas

Pastaba: Nurodytuose kabinetuose mokytojai Jūsų lauks nuo 17:30 val.