2018 m. balandžio 11 d. tėvų dienos darbotvarkė

I Klasės II Klasės III Klasės IV Klasės
17:30 – — val.
** Bendravimas su mokytojais
18:00 – 18:30 val.
* Informacija apie individualaus ugdymo planus III-IV klasėse
17:30 – — val.
** Bendravimas su mokytojais
17:30 – — val.
** Bendravimas su mokytojais
18:30 – — val.
** Bendravimas su mokytojais
19:00 – 19:30 val.
* Informacija apie valstybinius brandos egzaminus

* Informacija apie individualaus ugdymo planus bei valstybinius brandos egzaminus bus pristatoma KTU gimnazijos salėje (I aukštas).

** Susitikimai su mokytojais vyks kiekvienam mokytojui priskirtame kabinete, nurodytame sąraše žemiau.

Mokytojai tėvų lauks jiems priskirtuose kabinetuose

Nr. Dalykai Mokytojai Kabinetai
1 Lietuvių kalba R. Lukaševičienė 3Aon, II aukštas
R. Kulikauskaitė Lietuvių kalbos kab., II aukštas
A. Lakavičienė 2a, II aukštas
2 Matematika L. Narkevičius Mokytojų kambarys, IV aukštas
P. Tvarijonas 3Bentley, II aukštas
M. Lukoševičienė Mokytojų kambarys, IV aukštas
A. Beinakaraitis 1b, III aukštas
3 Informatika K. Serapinaitė 2Adform kab., IV aukštas
J. Pralgauskis Kompiuterių kl., V aukštas
K. Simonavičius Kompiuterių kl., V aukštas
4 Fizika T. Kivaras Direktoriaus kab.
A. Jotautis Fizikos kab., V aukštas
V. Tumavičius Fizikos kab., V aukštas
5 Chemija B. Maciulevičienė Chemijos kabinetas, V aukštas.
K. Baltakys Chemijos kabinetas, V aukštas
6 Biologija A. Matiukienė Biologijos kabinetas, V aukštas
A. Žemulaitienė 4b kab., III aukštas
7 Anglų kalba V. Paurazienė 2b, III aukštas
N. Požėrienė 1a, II aukštas
J. Nakrošienė Anglų kalbos kab., II aukštas
E. Jančauskienė NFQ kab., II aukštas
8 Rusų kalba D. Jasukaitytė Kalbų kab. nr. 2, II aukštas
9 Vokiečių kalba E. Kondrašovienė Kalbų kab., nr.1, II aukštas
J. Degutytė Vokiečių k. kab., IV aukštas
10 Prancūzų kalba E. Listova Kalbų kab. nr. 2, II aukštas
A. Andriuškevičienė Pavaduotojų kab., I aukštas
11 Istorija R.V. Lingys Skaitykla, II aukštas
J. Jarmalauskienė 4c, IV aukštas
12 Geografija M. Miliukevičienė 3c, IV aukštas
K. Zakarauskienė 3c, IV aukštas
13 Dailė V. Židonytė Anglų kalbos kab., III aukštas
14 Meno pažinimas D. Sutkevičienė 1Helis, IV aukštas
15 Etika A. Kraujūnienė Biblioteka, II aukštas
16 Tikyba S. Martinkienė 3b, III aukštas
17 Psichologė N. Ausmanienė Tylioji skaitykla, II aukštas

Pastaba: Nurodytuose kabinetuose mokytojai Jūsų lauks nuo 17:30 val.