Tėvų tarybos posėdis

Primename, kad rytoj (12.12), 18:00 val., KTU Gimnazijos salytėje 1 aukšte, vyks Tėvų tarybos posėdis.
Posėdyje kviečiame dalyvauti po du tėvų atstovus iš kiekvienos klasės.

KTUG Tėvų tarybos pirmininkė Ligita Ramanauskaitė.